Spolehněte se na nás

Našim klientům pomáháme s financemi již 30 let. Za tu dobu poznáváme často již čtvrtou generaci v rodinách našich klientů.

Hluboké porozumění trhu, odborná znalost produktů a profesionální dlouhodobá péče o klienta jsou přesně ty důvody, proč s námi naši klienti spolupracují napříč generacemi.

Spolehněte se na nás
budova NN
budova NN lg

Naše společná historie

Jsme tu s vámi od 1. června 1992. Nejprve jako interní obchodní služba Nationale-Nederlanden, později jako ING, od roku 2012 jako poradenská společnost NN Finance. Jsme součástí skupiny NN, patřící mezi přední evropské finanční instituce.

Od našeho vzniku máme jediný cíl. Nabídnout klientům komplexní poradenskou službu a péči odborníků, kteří rozumí financím jako celku včetně souvislostí mezi produkty. Služby nabízíme na míru každému klientovi a vždy si držíme vysoký etický standard.

Více o společnosti NN

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost pro nás není prázdná fráze. Firemní dobrovolnictví je součástí našeho pracovního života i firemní DNA. Dobročinné projekty podporujeme vlastním nasazením i finančně. Dlouhodobě přispíváme organizacím pečujícím o seniory a ohrožené děti, i společnostem usilujícím o systémovou změnu českého vzdělávání a dostupnou péči o psychické zdraví.

Podepsali jsme Chartu Diverzity a zařadili jsme se tím mezi 133 českých zaměstnavatelů, kteří to s diverzitou a inkluzí myslí vážně. Ctíme právo klientů na zodpovědné investování, a proto umožňujeme investice i do zelených fondů.

Více o společnosti NN

Spoločenská odpovědnost
Spoločenská odpovědnost lg
Výroční zprávy
Výroční zprávy lg

Výroční zprávy

Pro někoho nuda, pro jiného zdroj důležitých informací. Ve výročních zprávách najdete kompletní výsledky našeho byznysu i strategické plány do budoucna.

Více informací

Udržitelnost a další povinně zveřejňované informace

Oblast Udržitelnosti lze obecně chápat jako oblast zaměřující se na posouzení investice, zda směřuje do hospodářské činnosti, která přispívá k ochraně životního prostředí (např. zohledňuje energie z obnovitelných zdrojů, produkce odpadů, emise skleníkových plynů), k sociálním cílům (např. nerovnost, sociální soudržnost, sociální integrace), ke spravedlivým pracovním podmínkám či k podpoře hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, a to při současném zachování společensky odpovědného řízení ve společnostech, do nichž je investováno.

Regulace SFDR – nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností

SFDR si klade za cíl zlepšit transparentnost tím, že finanční produkty člení do 3 kategorií od nejméně udržitelných (článek 6) až po ty nejvíce udržitelné (článek 9). Za udržitelné investice se pak považují ty, které splňují definici článku 8 (tzv. light green) nebo článku 9 (tzv. dark green). Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI - Principal Adverse Impacts) jsou součástí článku 7 SFDR. V zásadě jde o povinnost účastníka finančního trhu poskytnout investorovi informace o tom, zda a jak by jeho investování do konkrétního finančního produktu mohlo negativně ovlivnit udržitelnost. Jedná se především o dopady investice do oblastí týkajících se životního prostředí, nebo do oblasti sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv, či boje proti korupci a úplatkářství.

Rádi vás poznáme osobně

Ať už se k nám chcete přidat nebo potřebujete poradit s financemi.

Jsme tu pro vás!

Napište nám

Vyplnit formulář

Zavolejte nám

244 090 111

Zastavte se u nás

Vyhledat pobočku

Pojďme se poznat blíže